Horňa

Katastrálne územia

Horňa 817147

Základné sídelné jednotky

Horňa 21714

Košický kraj (8) » Okres Sobrance (809) » Horňa (SK0429522473)