Horná Kráľová

Katastrálne územia

Horná Kráľová 817171

Základné sídelné jednotky

Horná Kráľová 21717

Nitriansky kraj (4) » Okres Šaľa (405) » Horná Kráľová (SK0235555878)