Horná Mičiná

Katastrálne územia

Horná Mičiná 817457

Základné sídelné jednotky

Horná Mičiná 21745