Horná Streda

Katastrálne územia

Horná Streda 817589

Základné sídelné jednotky

Horná Streda 21758