Horná Strehová

Katastrálne územia

Horná Strehová 817597

Základné sídelné jednotky

Horná Strehová 21759

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Horná Strehová (SK032A516015)