Horná Ždaňa

Katastrálne územia

Horná Ždaňa 817848

Základné sídelné jednotky

Horná Ždaňa 21784