Horňany

Katastrálne územia

Horňany 817856

Základné sídelné jednotky

Horňany 21785

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Horňany (SK0229506028)