Horné Dubové

Katastrálne územia

Horné Dubové 817872

Základné sídelné jednotky

Horné Dubové 21787

Trnavský kraj (2) » Okres Trnava (207) » Horné Dubové (SK0217507059)