Horné Lefantovce

Katastrálne územia

Horné Lefantovce 817996

Základné sídelné jednotky

Horné Lefantovce 21799
Liečebný ústav 21800

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Horné Lefantovce (SK0233545635)