Horné Naštice

Katastrálne územia

Horné Naštice 818046

Základné sídelné jednotky

Horné Naštice 21804
Priemyselný obvod I 20093

Trenčiansky kraj (3) » Okres Bánovce nad Bebravou (301) » Horné Naštice (SK0221542920)