Horné Naštice

Katastrálne územia

Horné Naštice 818046

Základné sídelné jednotky

Horné Naštice 21804
Priemyselný obvod I 20093