Horné Obdokovce

Časti obce

Bodok 412995
Horné Obdokovce 403507
Obsolovce 407071

Katastrálne územia

Horné Obdokovce 818089
Obsolovce 843083

Základné sídelné jednotky

Bodok 21805
Čermianska Domovina 21806
Horné Obdokovce 21808
Obsolovce 24308

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Horné Obdokovce (SK0236542938)