Horné Štitáre

Katastrálne územia

Horné Štitáre 818241

Základné sídelné jednotky

Horné Štitáre 21824

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Horné Štitáre (SK0236542954)