Horné Zahorany

Katastrálne územia

Horné Zahorany 818291

Základné sídelné jednotky

Horné Zahorany 21829