Horné Zahorany

Katastrálne územia

Horné Zahorany 818291

Základné sídelné jednotky

Horné Zahorany 21829

Banskobystrický kraj (6) » Okres Rimavská Sobota (609) » Horné Zahorany (SK0329514853)