Horný Bar

Časti obce

Horný Bar 403521
Šuľany 403532

Katastrálne územia

Horný Bar 818356
Šuľany 818364

Základné sídelné jednotky

Horný Bar 21835
Šuľany 21836
Šuľany 21836