Horný Kalník

Katastrálne územia

Horný Kalník 818399

Základné sídelné jednotky

Horný Kalník 21839

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Horný Kalník (SK0316512290)