Horný Lieskov

Katastrálne územia

Horný Lieskov 818402

Základné sídelné jednotky

Horný Lieskov 21840