Horný Pial

Katastrálne územia

Horný Pial 818437

Základné sídelné jednotky

Horný Pial 21843

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Horný Pial (SK0232502294)