Horný Tisovník

Časti obce

Dolný Tisovník 402643
Horný Tisovník 403568

Katastrálne územia

Dolný Tisovník 812552
Horný Tisovník 818453

Základné sídelné jednotky

Dolný Tisovník 21255
Frankov laz 21844
Horný Tisovník 21845
Jaseňová 21846
Medzi vŕškami 21848
Povojné 21850
Slovákov laz 21847
Strmé 21851
Šulske 21849

Banskobystrický kraj (6) » Okres Detva (604) » Horný Tisovník (SK0324518450)