Horovce

Katastrálne územia

Horovce 818577

Základné sídelné jednotky

Horovce 21857