Hoste

Katastrálne územia

Hoste 818607

Základné sídelné jednotky

Hoste 21860

Trnavský kraj (2) » Okres Galanta (202) » Hoste (SK0212503789)