Hoste

Katastrálne územia

Hoste 818607

Základné sídelné jednotky

Hoste 21860