Hostie

Katastrálne územia

Hostie 818631
Panský diel 818640

Základné sídelné jednotky

Hostie 21863
Panský diel 21864

Nitriansky kraj (4) » Okres Zlaté Moravce (407) » Hostie (SK0237500283)