Hostie

Katastrálne územia

Hostie 818631
Panský diel 818640

Základné sídelné jednotky

Hostie 21863
Panský diel 21864