Hostišovce

Katastrálne územia

Hostišovce 818658

Základné sídelné jednotky

Hostišovce 21865
Pankin 21866

Banskobystrický kraj (6) » Okres Rimavská Sobota (609) » Hostišovce (SK0329514870)