Hosťová

Katastrálne územia

Hosťová 818674

Základné sídelné jednotky

Hosťová 21867

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Hosťová (SK0233555959)