Hosťovce

Katastrálne územia

Hosťovce 841455

Základné sídelné jednotky

Hosťovce 24145