Hosťovce

Katastrálne územia

Hosťovce 818682

Základné sídelné jednotky

Hosťovce 21868