Hosťovce

Katastrálne územia

Hosťovce 818682

Základné sídelné jednotky

Hosťovce 21868

Nitriansky kraj (4) » Okres Zlaté Moravce (407) » Hosťovce (SK0237500305)