Hrabičov

Katastrálne územia

Hrabičov 818763

Základné sídelné jednotky

Čierťaže 21875
Hrabičov 21876
Hríbovci 21877
Vicianovci 21879