Hrabová Roztoka

Katastrálne územia

Hrabová Roztoka 818810

Základné sídelné jednotky

Hrabová Roztoka 21881

Prešovský kraj (7) » Okres Snina (709) » Hrabová Roztoka (SK0419520217)