Hrabovec

Katastrálne územia

Hrabovec 818844

Základné sídelné jednotky

Hrabovec 21884

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Hrabovec (SK0411519251)