Hrabovec nad Laborcom

Katastrálne územia

Hrabovec nad Laborcom 818852

Základné sídelné jednotky

Hrabovec nad Laborcom 21885

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Hrabovec nad Laborcom (SK0412520225)