Hrabovka

Katastrálne územia

Hrabovka 818861

Základné sídelné jednotky

Hrabovka 21886

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Hrabovka (SK0229506044)