Hrabovka

Katastrálne územia

Hrabovka 818861

Základné sídelné jednotky

Hrabovka 21886