Hrabušice

Katastrálne územia

Hrabušice 818909

Základné sídelné jednotky

Betlanovce 20282
Hrabušice 21890
Píla 21891