Hrabušice

Katastrálne územia

Hrabušice 818909

Základné sídelné jednotky

Betlanovce 20282
Hrabušice 21890
Píla 21891

Košický kraj (8) » Okres Spišská Nová Ves (810) » Hrabušice (SK042A526592)