Hradisko

Katastrálne územia

Hradisko 818941

Základné sídelné jednotky

Hradisko 21894