Hradisko

Katastrálne územia

Hradisko 818941

Základné sídelné jednotky

Hradisko 21894

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Hradisko (SK0413523500)