Hradište

Katastrálne územia

Hradište 818968

Základné sídelné jednotky

Hradište 21896