Hrádok

Katastrálne územia

Hrádok 819018

Základné sídelné jednotky

Hrádok 21901
Pri kríži 21903