Hraň

Katastrálne územia

Hraň 819069

Základné sídelné jednotky

Hraň 21906

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Hraň (SK042B528366)