Hraň

Katastrálne územia

Hraň 819069

Základné sídelné jednotky

Hraň 21906