Hraničné

Katastrálne územia

Hraničné 819123

Základné sídelné jednotky

Hraničné 21912