Hrhov

Katastrálne územia

Hrhov 819255

Základné sídelné jednotky

Hrhov 21925

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Hrhov (SK0428525740)