Hriadky

Katastrálne územia

Hriadky 819263

Základné sídelné jednotky

Hriadky 21926

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Hriadky (SK042B528382)