mesto

Hriňová

Časti obce

Biele Vody 412121
Blato 418596
Horná Hriňová 403647
Hriňová 403659
Jasenovo 412119
Krivec 418602
Mangútovo 412089
Pivnička 418614
Priehalina 418626
Riečka 418638
Slanec 412077
Snohy 412065
Štoliansko 412053
Vrchslatina 412041
Zánemecká 418640

Katastrálne územia

Hriňová 819298

Základné sídelné jednotky

Biele vody 21937
Blato 28235
Horná Hriňová 28230
Hriňová 21929
Hukavský Grúň 21941
Jasenovo 21933
Kozí chrbát 21943
Krivec 21932
Lom nad Rimavicou 23304
Mangútovo 21934
Nemcovka - Stračí vrch 21936
Pivnička 28232
Poľana 21942
Priehalina 28233
Priemyselný obvod 21930
Riečka 28234
Sídlisko Bystrô 21931
Sídlisko - stred 21928
Slanec 28231
Snohy 21940
Štoliansko 21935
Vrch Slatina 21939
Zánemecká 28236
Žabica 21938

Banskobystrický kraj (6) » Okres Detva (604) » Hriňová (SK0324518468)