Hrišovce

Katastrálne územia

Hrišovce 819441

Základné sídelné jednotky

Hrišovce 21944

Košický kraj (8) » Okres Gelnica (801) » Hrišovce (SK0421543144)