Hrlica

Katastrálne územia

Hrlica 819468

Základné sídelné jednotky

Hrlica 21946
Krokava 22927