Hronec

Katastrálne územia

Hronec 819662

Základné sídelné jednotky

Hronec 21966