Hronská Breznica

Katastrálne územia

Hronská Breznica 819760

Základné sídelné jednotky

Hronská Breznica 21976

Banskobystrický kraj (6) » Okres Zvolen (611) » Hronská Breznica (SK032B518476)