Hronská Dúbrava

Katastrálne územia

Hronská Dúbrava 819786

Základné sídelné jednotky

Hronská Dúbrava 21978
Hronská Dúbrava - stanica 21977

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žiar nad Hronom (613) » Hronská Dúbrava (SK032D516821)