Hronské Kľačany

Katastrálne územia

Hronské Kľačany 819794

Základné sídelné jednotky

Hronské Kľačany 21979

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Hronské Kľačany (SK0232502332)