Hrubov

Katastrálne územia

Hrubov 819859

Základné sídelné jednotky

Hrubov 21985