Hrubov

Katastrálne územia

Hrubov 819859

Základné sídelné jednotky

Hrubov 21985

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Hrubov (SK0412520233)