Hrubý Šúr

Katastrálne územia

Hrubý Šúr 819867

Základné sídelné jednotky

Hrubý Šúr 21986

Bratislavský kraj (1) » Okres Senec (108) » Hrubý Šúr (SK0108503801)