Hrušov

Katastrálne územia

Hrušov 819883

Základné sídelné jednotky

Čertenie 21987
Hrušov 21988
Jablonec 21989
Krížne cesty 21990
Lúčky 21991
Prašný vrch 21992
Skorinské 21993
Širákovské lazy 21994
Zabukovina 21995
Žiar 21996