Hubina

Katastrálne územia

Hubina 820041

Základné sídelné jednotky

Hubina 22004

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Hubina (SK0214556581)