Hubovo

Katastrálne územia

Hubovo 820083

Základné sídelné jednotky

Hubovo 22008